Opština KOVAČICA - IDVOR

 
2014
 
- Dogadjaji - Dešavanja - Manifestacije - Vašari -
 

       
KOVAČICA - IDVOR
Datum održavanja
Naziv manifestacije
Kontakt

10. avgust 2014.

Slava sela

       
28.avgust 2014.

Velika Gospojina
Crkvena slava

       
4. oktobar 2014.
Obeležavanje dana rođenja
Mihajla Pupina


Zadužbina Mihajla Pupina,
Idvor, Trg Oslobođenja 5,
tel: 013 676 335